Welkom op de website van fietspont en theeschenkerij NIJE SKOU


Al vanaf ongeveer 1750 is er op Nije Skou een pont in de vaart. Op initiatief van de adelijke familie Vegelin van Claerbergen werd er een pont in de vaart gebracht. Dit als snelle verbinding tussen Joure en Leeuwarden. Daar er in die tijd nog geen directe verbinding was tussen Joure en Terherne groeide de pontverbinding uit tot een van de belangrijkste uit die tijd. Echter, door de steeds betere verbindingen verloor de pont zijn nut. In 1971 werd de pont uit de vaart genomen. 35 jaar later is door het oprukkende fietstoerisme de vraag om oude pontverbindingen te herstellen groter dan ooit. Mede door de inspanning van stichting Akwaseum is ook pont Nije Skou in ere hersteld. Op 10 mei 2006 was de officiële opening door burgemeester B. Kuiper van Skarsterlân.Burgemeester Kuiper verklaart de pont voor geopend!

Nieuwe bedieningstijden:

van 1 april t/m 30 april elke dag van 10.00u tot 18.00u.
van 1 mei t/m 14 september elke dag van 10.00u tot 20.00u.
van 15 september t/m 15 oktober elke dag van 10.00u tot 18.00u.

Tarief: € 1 p.p.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de familie van Keimpema, Vegelinsweg 33, 8467 SN Vegelinsoord. Telefoon 0566-651533 of mobiel: Froukje van Keimpema 06-57430693
E mail: info@nyeskou.nl KvKnummer: 01.11.26.91